Na początek zacznijmy od definicji uzdatniania wody. Jak podaje Wikipedia to proces, którego celem jest doprowadzenie zanieczyszczonej wody do odpowiedniego stanu czystości wymaganej dla danego zastosowania (woda pitna, woda zasilająca kocioł itp). Na tej podstawie dobiera się różne metody i procesy uzdatniania wody.

Jakie są metody pozyskiwania wody uzdatnionej?

Jest ich kilka, każde z nich ma swoją charakterystykę. Aby być w pełni skuteczne i wydajne powinny zostać dobrane indywidualnie do klienta przez doświadczonego pracownika.

Odżelazianie wody

Ta metoda uzdatniania wody ma na celu wytrącenie nadmiernych ilości żelaza znajdującej się w wodzie. Realizowane jest to poprzez zmianę charakterystyki rozpuszczalności związków żelaza w formę trudno rozpuszczalnych.

Zmiękczanie wody

Najczęściej stosuje się metodę zmiękczania jonowymiennego. Kationy wapnia oraz magnezu znajdujące się w wodzie i powodujące jej twardość, wymieniane są na kationy sodu. Po wykonaniu zmiękczania wody, w jej składzie znajdują się podobne ilości jonów sodu jak miało to w przypadku jonów wapnia i magnezu.

Demineralizacja wody

Najprościej mówiąc to usunięcie z wody rozpuszczonej soli. W najprostszym schemacie to wymiana kationów na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu wodorowym lub anionów na anionicie silnie zasadowym pracującym w cyklu wodorotlenowym.

Oczyszczona woda zostaje w pełni pozbawiona soli, w ten sposób wytwarza się równa liczna jonów wodorowych i wodorotlenowych, tworząc cząsteczki wody.

Filtracja wody

Woda przepuszczana jest przez odpowiedni ośrodek znajdujący się w filtrach w postaci złóż filtracyjnych. Pozwala to na usunięcie substancji stałych z wody (np. piasku, rdzy).

Dezynfekcja wody

Dla wody przeznaczonej m.in.: do spożycia i przemysłu najczęściej stosuje się:

  • chlorowanie
  • ozonowanie
  • UV
  • sterylną filtrację
  • dwutlenek chloru