Realizacja Twoja Czysta Woda 6

W zależności od stanu wody oraz jej przeznaczenia stosuje się różne metody uzdatniania wody w Katowicach. Na zdjęciu widać 2 butle ciśnieniowe, które stosuje się w zmiękczaczach i odżelaziaczach wody. Wypełnia się je odpowiednim złożem filtracyjnym.

Niebieski pojemnik to zmiękczacz do wody, którego celem najprościej mówiąc jest zmiękczenie wody poprzez wymianę kationów wapnia i magnezu na kationy sodu. Natomiast najmniejsze urządzenie to odżelaziacz. Realizuje on proces wytrącenia nadmiernych ilości żelaza. Często woda podziemna pochodząca ze studni głębinowej posiada przekroczone ilości żelaza oraz manganu.

Połączenie tych wszystkich urządzeń pozwala na uzyskanie czystej wody w domu  w Katowicach, której używanie na co dzień ma pozytywny wpływ na nas i nasze urządzenia oraz instalacje wodne.