Zdarza się, że w wodzie pochodzącej ze studni głębinowej w Bielsku analiza wykazała przekroczenie wartości jonu amonowego. W Polsce w wodzie przeznaczonej do spożycia dopuszcza się jej pewne ilości (0,5 mg/l). Obecność azotu amonowego może być wynikiem naturalnych procesów np. rozkładu materii roślinnej lub może oznaczać przeniknięcie ścieków do wody. Jednak dokładne dane otrzymamy wykonując fizykochemiczne badanie wody.

Lampy UV zwane również lampami bakteriobójczymi są jedną z najpopularniejszych metod dezynfekcji wody ze studni w Bielsku-Białej. Dużą rolę odgrywa tutaj jej forma działania, w której do wody nie wprowadza się żadnych substancji chemicznych, gdyż wszystko odbywa się za pomocą specjalnych promieni UV.