Wyniki badań wody wskazywały przekroczone normy żelaza i przejawiającą się twardość wody, przez co zdecydowaliśmy się na montaż odżelaziacza i zmiękczacza wody w Kamesznicy. Każde zlecenie zaczynamy od zbadania wody w akredytowanych laboratoriach lub sanepidzie. Otrzymane wyniki wskazują na problemy, których rozwiązaniem w tym przypadku był montaż zmiękczacza i odżelaziacza wody w Kamesznicy.

Przekroczone normy żelaza w wodzie negatywnie wpływają na organizm i jego funkcjonalność. W przypadku twardej wody osadza się kamień na sprzętach AGD oraz instalacjach wodnych. Eliminacja takich problemów wynikała z analizy badań. Zamontowanie odżelaziacza i zmiękczacza wody w Kamesznicy zostało wykonane profesjonalnie i starannie. Mamy wieloletnie doświadczenie w uzdatnianiu wody na Śląsku, dzięki temu gwarantujemy doskonałe efekty.