Rodzaj urządzeń uzdatniających wodę w domu w Pszczynie dobierany jest na podstawie stanu wody wykazanego poprzez wykonanie badanie wody. Na tej podstawie dobiera się odpowiednie rozwiązania mające na celu uzyskanie odpowiednich parametrów wody do jej przeznaczenia np. woda pitna, woda do kotła.

Twarda woda jest jednym z najczęściej występujących problemów z wodą w Pszczynie. Zawiera ona przekroczone normy związków mineralnych takich jak węglan wapnia i magnezu. Co w ostateczności może doprowadzać do osadzania się w rurach i urządzeniach (bojlery, kotły, pralki) osadu zwanego kamieniem kotłowym lub wapiennym.