Montaż odżelaziacza, zmiękczacza oraz zbiornika hydroforowego w Przyborowie to praca, która wymaga od pracownika dobrej znajomości technologii i procesów związanych z tymi urządzeniami. Przede wszystkim, pracownik musi mieć wiedzę na temat sposobu działania tych urządzeń i umieć je poprawnie zainstalować. To może wymagać dokładnego przestudiowania instrukcji obsługi i przeprowadzenia odpowiednich testów, aby upewnić się, że urządzenia działają prawidłowo i zapewniają uzdatnianie wody Żywiec.

Pracownik musi też mieć umiejętność doboru odpowiednich elementów instalacyjnych, takich jak rury, złączki czy uszczelki, i wiedzieć, jak je poprawnie zamontować. Ważne jest również, aby pracownik potrafił zdiagnozować i rozwiązać ewentualne problemy związane z działaniem tych urządzeń.