Jako osoba odpowiedzialna za montaż zmiękczacza i odżelaziacza wody oraz korektę pH w Dąbrowie Górniczej, moja rola polega na instalacji i skonfigurowaniu tych urządzeń w celu oczyszczenia i uzdatnienia wody z różnego rodzaju zanieczyszczeń i minerałów. Proces ten wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi, a także zrozumienia instrukcji producenta i zaleceń specjalistycznych.

W trakcie montażu zmiękczacza i odżelaziacza wody w Dąbrowie Górniczej oraz korekty pH należy zamontować je na odpowiednim miejscu, podłączyć do zasilania i rur wodociągowych, a także skonfigurować według instrukcji producenta. Po zakończeniu tego procesu urządzenia te są gotowe do użytku i mogą zacząć oczyszczać i uzdatniać wodę, aby stała się bardziej czysta i zdrowa do picia.