W kwietniu jedno z naszych zleceń na terenie Zbrosławic (województwo śląskie) dotyczyło wyeliminowania twardej wody w domu. Po wykonanej analizie wody przez naszego specjalistę, przystąpiliśmy do realizacji montażu zmiękczacza wody.

Zmiękczanie wody w domu jednorodzinnym to jeden z wielu procesów uzdatniania wody. Najczęściej stosowaną metodą mającą wyeliminować twardość wody jest zastosowanie zmiękczacza wody. Jest to urządzenie usuwające jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. W tym urządzeniu woda przepływa przez złoże zmiękczające, w którym znajduje się żywica jonowymienne. Jonowymienniki na żywicy są w stanie zastąpić jony wapnia i magnezu jonami sodu, co skutkuje zmniejszeniem twardości wody.