Podczas uzdatniania wody wykorzystaliśmy odżelaziacz i zmiękczacz wody w Rybniku. Praca została zakończona 8 grudnia 2021 roku. W celu określenia problemu z wodą wykonywane są badania wody. Na ich podstawie i późniejszej analizie podejmuje się następne kroki w celu uzdatnienia wody. Wykorzystany odżelaziacz usuwa nadmiernie ilości żelaza, poprzez zmianę rozpuszczalnych związków żelaza w trudno rozpuszczalne. Dzięki temu poziom żelaza zostaje w normie, a jako działanie nie wpływa negatywnie na domowników.

W trakcie zlecenia zamontowany został również zmiękczacz wody w Rybniku. Usuwając kationy wapnia i żelaza, a następnie wprowadzając kationy sodu, uzyskaliśmy miękką wodę. Praca urządzenia zapewnia świetną jakość i długotrwałe działanie. Dodatkowo ogranicza powstawanie osadów i wpływa na dłuższą trwałość instalacji wodnych i sprzętów AGD. Pozytywnym aspektem miękkiej wody jest również korzystny wpływ na zdrowie i urodę.