Odżelazianie i korekta pH

Podczas tego zlecenia wykonaliśmy chemiczną korektę wody, która polegała na zmodyfikowaniu tak parametrów wody aby mogła zostać wykorzystana w różnych celach. Uzdatnienie wody wpływa korzystnie na pracę instalacji wodnych, gdyż zapobiega powstawaniu się osadów. To ważny element każdego zamkniętego obiegu wody. Do korekty jej składu używa się najczęściej środków chemicznych, neutralizujących niepożądane substancje.

Oprócz wyżej wymienionej czynności, nasza standardowa usługa czyli odżelaziania wody. Można opisywać godzinami zalety wdrożenia tego procesu do instalacji wodnej w naszym domu. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w zakładce poświęconej uzdatnianiu wody. Jak widać na zdjęciu, urządzenie nie zawsze znajdują się bezpośrednio wewnątrz budynku. Zdarza się, że znajdują się w specjalnie przygotowanym miejscu na zewnątrz.