Cały proces usuwania żelaza z wody w Zatorze ustalony został na podstawie wcześniej wykonanych badań. Dzięki uzyskanym wynikom zlikwidowaliśmy również bakterię, które niekorzystnie wpływały na zdrowie mieszkańców. Problem zanieczyszczenia wody w Zatorze zazwyczaj wynika z rur wodociągowych. Ponadto jakość oferowanej z nich wody jest niska. Poprzez uzdatnienie jej wyzbywa się wszystkich negatywnych składników chemiczno-fizycznych.

W tym zleceniu dużym problemem były przekroczone normy żelaza. Unormowanie jego poziomu nastąpiło poprzez wytrącenie nadmiernej ilości żelaza. Chcąc osiągnąć taki rezultat, zamieniliśmy rozpuszczalne związki żelaza w trudno rozpuszczalne. Efektem jest usunięte żelazo i bakterie wody w Zatorze. Mieszkańcy domu mogą korzystać ze zdrowej wody przez wiele kolejnych lat.