Wyniki badań wody wskazywały przekroczone normy fizykochemiczne, a to wymagało bezwzględnego uzdatniania wody w wyciągu narciarskim w Szczyrku. Skutecznie wybrany system ma za zadanie poprawić jakość wody, eliminując przekroczone normy bakteriologiczne, fizyczne oraz chemiczne. Zastanawiając się jak zdiagnozować problem- potrzeba wykonać badania w Sanepidzie bądź akredytowanym laboratorium.

Uzdatnianie wody Szczyrk w wyciągu narciarskim realizuje się przez zastosowanie rozwiązania, które zlikwiduje problem wody. W przypadku zbyt dużej ilości żelaza stosuje się odżelaziacz, a jeżeli woda jest twarda (kationy wapnia i magnezu mają duże wartości) wykorzystuje się zmiękczacz do wody w Szczyrku. Wszystkie dokonane przez nas działania poprawią jakość wody pitnej w domu, wpłyną pozytywnie na zdrowie oraz zwiększą trwałość sprzętów AGD.