Wybrane realizacje – dobór, montaż, serwis

  • pH, złoże uniwersalne Ecomix – nadmiar manganu, jonu amonowego i żelaza
    pH, złoże uniwersalne Ecomix – nadmiar manganu, jonu amonowego i żelaza

pH, złoże uniwersalne Ecomix – nadmiar manganu, jonu amonowego i żelaza

Korekta pH to proces regulacji pH w wodzie poprzez dodawanie lub usuwanie substancji chemicznych, które wpływają na równowagę jonową. Złoże uniwersalne Ecomix jest mieszanką różnych materiałów sorpcyjnych, które służą do usuwania z wody różnych zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie, chlor i pestycydy.

Jeśli w wodzie występuje nadmiar manganu, jonów amonowych i żelaza, można skorzystać z złoża uniwersalnego Ecomix, aby je usunąć. Złoże to zawiera zwykle minerały, takie jak aktywowany węgiel drzewny, piaskowiec i związki glinu, które posiadają właściwości sorpcyjne. Aby skorygować pH wody, dodaje się do niej substancje zasadowe lub kwasowe.